4 BƯỚC ĐƠN GIẢN GỠ THIẾT BỊ NGAY TRÊN APP EZVIZ CHỈ TRONG 60 GIÂY

| Tin tức
8709
4 BƯỚC ĐƠN GIẢN GỠ THIẾT BỊ NGAY TRÊN APP EZVIZ CHỈ TRONG 60 GIÂY


 

                  4 BƯỚC ĐƠN GIẢN GỠ THIẾT BỊ NGAY TRÊN APP EZVIZ CHỈ TRONG 60 GIÂY

Bước 1: Vào giao diện App Ezviz chọn biểu tượng +.

Bước 2: Chọn quét mã QR.

Bước 3: Quét QR code camera trên tem camera.

 

Bước 4: Bấm vào “ Đăng ký hủy liên kết”.

Bước 5: Chọn “Quét mã QR code của thiết bị”.

Bước 6: Quét QR code trên tem camera 1 lần nữa.


 

Bước 7: Bấm “Gửi”

Bước 8: Đọc tuyên bố hủy liên kết, nếu đồng ý hủy liên kết vui lòng bấm vào “ Tôi xác nhận”, không đồng ý bấm “ Hủy” để dừng việc hủy liên kết thiết bị.

Bước 9: Nếu bạn bấm đồng ý sẽ quay lại giao diện bước 7, bấm vào “Gửi” để tiếp tục thao tác hủy liên kết

Bước 10: Đợi 60s để hệ thống hủy liên kết.

Bước 11: Sau khi hủy liên kết thành công chỉ việc bấm vào “ Thêm thiết bị lại” để thêm thiết bị.