Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam

| Công trình tiêu biểu
884
Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam
Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam
Hạng mục :
  • Tổng đài điện thoại.
  • Hệ thống cáp điện thoại nội bộ