Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

| Công trình tiêu biểu
720
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
Hạng mục :
  • Tổng đài điện thoại.
  • Tai nghe điện thoại viên.
  • Ghi âm điện thoại.
  • Camera quan sát.