Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

| Công trình tiêu biểu
4690
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

Hạng mục :

  • Camera IP Vision Seri 200
  • Ghi âm điện thoại ARTECH quản lý tập trung cho 05 điểm PV Coating tại Đồng Nai & HCM