Cụm cảng Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu

| Công trình tiêu biểu
6289
Cụm cảng Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu