Cty TNHH kỹ thuật cơ khí hàng hải Vina Offshore

| Công trình tiêu biểu
5261
Cty TNHH kỹ thuật cơ khí hàng hải Vina Offshore

Cty TNHH kỹ thuật cơ khí hàng hải Vina Offshore

Hạng mục :

  • Tổng đài điện thoại Panasonic.
  • Hệ thống cáp TEL + DATA
  • Hệ thống camera IP Seri VS