Công Ty TNHH VISION INTERNATIONAL

| Công trình tiêu biểu
5108
Công Ty TNHH VISION INTERNATIONAL

Công Ty TNHH VISION INTERNATIONAL

Hạng mục :

  • Tổng đài điện thoại Panasonic.
  • Hệ thống cáp TEL + DATA
  • Hệ thống camera SafeOne