Công ty thông tin di động Việt Nam Mobifone

| Công trình tiêu biểu
718
Công ty thông tin di động Việt Nam Mobifone
Công ty thông tin di động Việt Nam Mobifone
Hạng mục :
  • Tai nghe điện thoại viên.
  • Ghi âm điện thoại.
  • Camera quan sát