Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

| Công trình tiêu biểu
697
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
Hạng mục :
  • Tổng đài điện thoại.
  • Tai nghe điện thoại viên.
  • Ghi âm điện thoại.
  • Camera quan sát