Công ty dịch vụ Viễn Thông Vinaphone

| Công trình tiêu biểu
711
Công ty dịch vụ Viễn Thông Vinaphone
Công ty dịch vụ Viễn Thông Vinaphone
Hạng mục :
  • Tai nghe điện thoại viên.
  • Ghi âm điện thoại.
  • Camera quan sát