Công ty cổ phần Viễn Thông Di động Toàn Cầu Beeline

| Công trình tiêu biểu
708
Công ty cổ phần Viễn Thông Di động Toàn Cầu Beeline
Công ty cổ phần Viễn Thông Di động Toàn Cầu Beeline
Hạng mục :
  • Tổng đài điện thoại.
  • Tai nghe điện thoại viên.
  • Ghi âm điện thoại.
  • Camera quan sát.