Công ty cổ phần điện tử Sanyo

| Công trình tiêu biểu
4690
Công ty cổ phần điện tử Sanyo
Công ty cổ phần điện tử Sanyo
Hạng mục :
  • Tổng đài điện thoại.
  • Hệ thống cáp mạng data & cáp điện thoại nội bộ.