Biệt thự Villa Park Khang Điền

| Công trình tiêu biểu
4779
Biệt thự Villa Park Khang Điền

Biệt thự Villa Park Khang Điền

Hạng mục :

  • Tổng đài điện thoại Panasonic.
  • Hệ thống cáp TEL + DATA
  • Hệ thống camera Vision Seri 100