Bệnh viện Tân Phú

| Công trình tiêu biểu
707
Bệnh viện Tân Phú
Bệnh viện Tân Phú
Hạng mục :
  • Tổng đài điện thoại.
  • Hệ thống cáp điện thoại nội bộ.
  • Hệ thống cáp quang.
  • Hệ thống âm thanh thông báo.