Bệnh viện quân 7

| Công trình tiêu biểu
692
Bệnh viện quân 7
Bệnh viện quân 7
Hạng mục :
  • Tổng đài điện thoại.
  • Hệ thống cáp điện thoại nội bộ.
  • Hệ thống cáp quang.
  • Hệ thống âm thanh thông báo.