Bệnh viện đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

| Công trình tiêu biểu
941
Bệnh viện đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Hạng mục :
  • Tổng đài điện thoại.
  • Hệ thống cáp điện thoại nội bộ.
  • Hệ thống camera quan sát.