Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ

| Công trình tiêu biểu
1282
Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ
Bệnh viện đa khoa Trung Ương Cần Thơ
Hạng mục :
  • Tổng đài điện thoại.
  • Hệ thống cáp điện thoại nội bộ.
  • Hệ thống cáp quang.
  • Hệ thống âm thanh thông báo.