Ngành viễn thông có bị ảnh hưởng gì từ luật an ninh mạng ?

| Tin tức
433
Ngành viễn thông có bị ảnh hưởng gì từ luật an ninh mạng ?
Dự luật an ninh mạng được thông qua gần đây (12/6/2018) gây ra nhiều bình luận trái chiều và ảnh hưởng khá lớn đến tình hình xã hội cũng như kinh tế, đặc biệt đối với các khối ngành công nghệ thông tin, viễn thông.

Trong dự thảo luật được công bố, có một số quy định về việc lưu trữ thông tin ngườ dùng đối với các doanh nghiệp trong nước.

Việc này có thể gây ra một số rào cản cho nền kinh tế kỹ thuật số nói chung và khối ngành viễn thông nói riêng.

Đối với các công ty – tập đoàn ngoài nước, luật cũng yêu cầu các tập đoàn này khi cung cấp dịch vụ viễn thông ( Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail…) phải đặt máy chủ hay có văn phòng đại diện tại Việt Nam.
 

Theo một số ý kiến chuyên gia, dự thảo luật mang nặng tính kiểm soát nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường Internet nhưng cũng cản trở tính sáng tạo, đổi mới, kiềm hãm sự phát triển tự do của internet Việt Nam.

Các doanh nghiệp viễn thông trong nước dự kiến sẽ gặp nhiều trở ngại do có ít nguồn lực hơn trong việc tuân thủ về yêu cầu về lưu trữ dữ liệu

Yêu cầu về dữ liệu bao gồm hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ