Máng cáp (Khay cáp) độ dày 0.8mm

Máng cáp (Khay cáp) độ dày 0.8mm
1705

QUAN ĐIỂM TRONG KINH DOANH

SẢN PHẨM TỐT - GIÁ CẠNH TRANH - DỊCH VỤ HOÀN HẢO.

Quý khách chỉ thanh toán khi cảm thấy hài lòng sản phẩm & dịch vụ của Công Ty Viễn Thông Thành Phố cung cấp

TOÀN THỂ NHÂN VIÊN CÔNG TY VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ LUÔN LUÔN LẮNG NGHE & PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NHẤT.

Giá: Liên hệ

Thông tin kỹ thuật
Máng cáp (khay cáp) : 50x50x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 50x50x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 50x75x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 50x75x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 50x100x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 50x100x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 75x100x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 75x100x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 100x100x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 100x100x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 100x200x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 100x200x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Thang cáp 100x200x0.8mm 
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Thang cáp 100x300x0.8mm 
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng

*** SẢN XUẤT THANG CÁP - MÁNG CÁP VỚI KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Thông tin chi tiết

Máng cáp (khay cáp) : 50x50x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 50x50x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 50x75x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 50x75x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 50x100x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 50x100x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 75x100x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 75x100x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 100x100x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 100x100x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 100x200x0.8mm
Ghi chú : Có nắp + nối thẳng
Máng cáp (khay cáp) : 100x200x0.8mm
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Thang cáp 100x200x0.8mm 
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng
Thang cáp 100x300x0.8mm 
Ghi chú : Không có nắp + Không nối thẳng

*** SẢN XUẤT THANG CÁP - MÁNG CÁP VỚI KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Sản phẩm cùng thương hiệu