Mô hình hệ thống kiểm soát cửa

| Giải pháp
3319
Mô hình hệ thống kiểm soát cửa

Mô hình kết nối hệ thống kiểm soát cửa & chấm công

Mô hình hệ thống kiểm soát cửa

Kiểm Soát Ra Vào & Chấm Công

Giải pháp kiểm soát ra vào bằng thẻ từ, vân tay hay mã số từ lâu đã được ứng dụng phổ biến tại các nước có nền kinh tế và công nghiệp phát triển. Qua nhiều năm và quá trình sử dụng, hệ thống kiểm soát ra vào đã chứng minh được rằng đây là một công cụ hữu hiệu cho các nhà quản trị nhân sự và các bộ phận quản lý điều hành có thể kiểm soát được việc ra vào của nhân viên hoặc một số người không được phép ra hoặc vào những bộ phận quan trọng trong phạm vi quản lý của cơ quan.