Cửa hàng Phở 24

| Công trình tiêu biểu
4014
Cửa hàng Phở 24

Cửa hàng Phở 24

Hạng mục :

  • Camera IP Vision Seri 200 các cửa hàng trên cả mước.
  • Hệ thống TEL + DATA các cửa hàng trên cả mước.